Giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu

by ctv

Thuế suất thuế nhập khẩu xăng không chì và động cơ (mã HS 2710.12.21 đến 2710.12.29) được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm. Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng tại chương 27.10 quy định tại Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại điểm 1 Điều 2 Nghị định số. Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/2022/NĐ-CP.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu đối với xăng động cơ không chì (có mã HS 2710.12.21 đến 2710.12.29) sẽ được điều chỉnh từ 20% xuống 10%.

Theo Bộ Tài chính, so với nhiều nước, tỷ lệ phần trăm thuế trong giá cơ sở xăng dầu của nước ta vẫn thấp hơn mặt bằng chung. Tỷ lệ thuế trên giá cơ sở của nhiều nước hiện nay hầu hết nằm trong khoảng 40% – 55% đối với xăng và 35% – 50% đối với dầu diesel (trừ một số nước có trữ lượng dầu lớn, có trữ lượng dầu mỏ lớn). ) phần trăm thấp hơn). Trong khi đó, ở nước ta, với việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường ở mức kịch sàn, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), tỷ lệ phần trăm của thuế trong giá cơ sở xăng dầu là khoảng 19,39%. đối với xăng E5RON92, 21,95% đối với xăng RON95 và khoảng 11,05% đối với dầu diesel.

Việc điều chỉnh giảm thuế xăng dầu không tác động nhiều đến thu NSNN

Đánh giá về tác động đến thu ngân sách, theo Bộ Tài chính, hiện mặt hàng xăng chủ yếu được nhập khẩu từ các nước đã ký kết Hiệp định FTA. với Việt Nam phải đủ điều kiện để được áp dụng mức thuế nhập khẩu FTA thấp hơn mức thuế nhập khẩu MFN. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng dầu mỏ của nước ta là 475,26 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ các nước đã ký FTA với nước ta là 475,26 triệu USD.474,1 triệu USD. (đến mức 99,7%) và 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế của mặt hàng xăng là 826,53 triệu USD, về cơ bản cũng được nhập khẩu từ các nước mà Việt Nam đã ký hiệp định FTA với nước ta.

Như vậy, có thể thấy tỷ lệ xăng dầu nhập khẩu theo mức thuế nhập khẩu MFN hiện hành là thấp, theo đó, nếu các yếu tố khác không đổi thì việc điều chỉnh hạ mức thuế nhập khẩu MFN đối với MFN là Thấp. với mặt hàng xăng theo phương án cơ bản sẽ không tác động nhiều đến thu của NSNN.

Related Posts

Leave a Comment