Thông tư số 01/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Bãi bỏ Thông tư liên tịch

by ctv

Thông tư số 01/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

Số ký hiệu 01/2023/TT-BTC
Ngày ban hành 04-01-2023
Ngày có hiệu lực 20-02-2023
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Võ Thành Hưng
Trích yếu Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

Tài liệu đính kèm:

Related Posts

Leave a Comment