Thông tư số 05/QĐ-TTg: Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến 2023

by ctv

Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030

Số ký hiệu 05/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04-01-2023
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030

Tài liệu đính kèm:

Related Posts

Leave a Comment