Thông tư số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: thị trường bảo hiểm

by ctv

Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

Số ký hiệu 07/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05-01-2023
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Lê Minh Khái
Trích yếu Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

Tài liệu đính kèm:

Related Posts

Leave a Comment